Eesti Kool Belgias

Eesti Kool Belgias on tegutsenud alates 2012 aasta algusest. Kooli loomisel on eeskujuks võetud üle maailma tegutsevate Eesti koolide mudel, mille kohaselt tutvustakse lastele 1-2 korda kuus Eestiga seonduvat - loodust, kultuuri, kirjandust, tähtpäevi ja rahvakalendrit, arendades õppetöö kaudu laste eesti keele oskust.  Kooli on oodatud 2-11 aastased  lapsed.  Kool tegutseb Brüsselis kohaliku Flaami kultuurikeskuse kolmes hubases koolitusruumis ning kahes väikeses saalis.

3,5-11 aastaste laste tunnid toimuvad kolmes vanusegrupis keskmiselt iga kolme nädala tagant. Tunde viiavd läbi kolm kvalifitseeritud pedagoogi. Suur osa õppetööst toimub läbi jutu, mängu, käelise tegevuse ja rühmatöö, kus pannakse olulist rõhku eneseväljendusele ning eesti keele sõnavara laiendamisele. Lisaks toimub kord kuus laste lauluring ning kaks korda kuus 2-3 aastaste mängu- ja lauluring. Alates 2013 aasta oktoobrist tegutseb ka pärimusring 5-7 aastastele.

Lisainfot saab aadressil eestikoolbe@gmail.com ning Facebookis.